ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek ögrenimi bitiren davacinın Mühendis kadr

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
UnvansızTeknikerErkek
Mesaj Sayısı : 24
Yaş : 51
NERDEN : İstanbul
NERELi : İstanbul
MESLEK : kamu
OKUL : myo
MEZUNİYET YILI : ***
MYO Dernek : ***
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3858
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 09/07/08

MesajKonu: Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek ögrenimi bitiren davacinın Mühendis kadr   13.01.09 10:42

Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek ögrenimi bitiren davacinın Mühendis kadrosuna atanma talebinin reddine ilişkin


.C. X. İDARE MAHKEMESI ESAS NO:2006/XXX KARAR NO:2006/XXX DAVACI : HARLEYCİVEKiLi : Av. XXDAVALI : XXX.. DAVANIN
OZETi ; X.ili, kurumunda Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek
ögrenimi bitiren davacinın Mühendis kadrosuna atanma talebinin reddine
ilişkin X.X.2006 tarih ve 44330 sayili davah idare işleminin;
mühendislik kadrosuna atanma isteminin görevde yükselme niteligi
tasimayip sadece sınıf degisikligi niteliginde oldugu ileri sürülerek
iptali istenilmektedir.SAVUNMANIN OZETi : XX. tarihinde
yururliige giren XXX Bakanhgi Personeli Gorevde Yiikselme ve Unvan
Degişikligi Yonetmeligine gore davacimn unvan degis.ikligi sınavına
tabi olmakla birlikte, atanılabilecek bos kadrosu bulunmasi gerektigi
de belirtilerek davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.TURK MILLETI ADINAKarar veren X. Idare Mahkemesince dava dosyasi incelenerek i§in geregi görüsuldü:Dava,
X. ili, kurumunda Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek ogrenimi
bitiren davacimn Muhendis kadrosuna atanma talebinin reddine ili§kin
2006 tarih ve XX sayili davah idare is.leminin iptali istemiyle
acilmistir.X.X.2006 tarih ve XXX sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiiriirluge giren ve dava konusu işlemin tesis edildigi
tarihte yürurlukte bulunan X Bakanhgi Personeli Gorevde Yükselme ve
Unvan Degisikligi Yonetmeliginin 1. maddesinde: "Bu Yonetmeligin amaci,
Bakanligi merkez ve tasra teskilatma ait kadrolara gorevin gerekleri
ile liyakat ve kariyer ilkeleri gercevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlamasi esas almarak atanacaklarda aranacak nitelikler,
bunlarin atanma, gorevde yiikselme, unvan degisikligi ve gorevler arasi
gecis.lerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir." hiikmiine, 19.
maddesinde: "Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin uciincii fikrasinda
belirtilen unvan degis.ikligine tabi kadrolara; yapilacak duyurular
iizerine, merkez ve tas,ra teskilati kadrolannda ayri ayri olmak
kaydiyla, bu unvanlan en az orta ogretim diizeyinde mesleki veya teknik
egitim sonucu ihraz etmis bulunan personelin atanmasi, bu boliimde
belirtilen sinav ve degerlendirmeye ilis.kin usul ve esaslar
gercevesinde egitime tabi tutulmaksizm, Bakanhk Olgme, Degerlendirme ve
. Yerlestirme Merkezince (ODYM) yapilacak unvan degis.ikligi sinavi
sonucundaki basansma gore gerceklestirilir. Puanlarin eşitligi
durumunda bu Yonetmeligin 23 üncu maddesinin birinci fikrasi hiikmii
uygulanir. Unvan degi§ikligi smavlan, gorev alanlan ve atama yapilacak
gorevin niteligine ilişkin konularda yazih olarak ve test s.eklinde
yapilir. Bu smava katilacaklarda Bakanlikta veya ogrenim durumlariyla
ilgisi olmayan gorevlerde belirli bir sure hizmet yapmis olma şarti
aranmaz." hiikmune yer verilmis., 5. maddesinde ise unvan degisikligine
tabi kadrolar arasmda miihendis ilk sirada yer almistir.Olayda,
XX Ili, kurumun'nda Teknisyen olarak gorev yapan davacınin xxx
Universitesi Muhendislik-Mimarlik Fakiiltesi Makine Muhendisligi
Bölümunu bitirerek Makine Muhendisi olmasi nedeniyle makine muhendisi
kadrosuna atanmasi isteminin reddedilmesi uzerine istemi reddeden
X.X.2006 tarih ve XXX sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanin
açildigi anlaşilmaktadir.Davaya konu is.lemin sebep unsuru
olarak; X.X.2006 tarihinde yÜrurluge giren yonetmelik hukumleri uyannca
davacmm oncelikle yapilacak unvan degisikligi smavma katilmasi ve
bas.anli olmasi gerektigi gosterilmiŞ ise de, davacmin gordugu ogrenim
sonucu muhendislik unvamni kazandigi, ancak teknisyen kadrosunu i§gal
ettigi icin muhendislik kadrosuna atanmasmm sadece sinif ve unvan
degişikligi olup, gorevde yükselme olarak nitelendirilemeyecegi açik
olmakla birlikte, idari yargi yerleri tarafıdan idarelerin, kadro
ihdasi konusunda zorlanamayacagi gibi herhangi bir kadroya atama
yapilmasi konusunda da idarenin hak ve yetkisini ortadan kaldinci
nitelikte yargi karan verilemeyecegi de idare hukukunun bilinen
ilkelerindendir.Bu durumda, davacmin miihendis kadrosuna atanma
istemi ile yapmi§ oldugu basvurusunun reddine ili§kin islemde sonucu
itibariyle hukuka aykinlik gorulmemistir.Aciklanan nedenlerle,
davanin REDDINE, a§agida dokiimii yapilan 39,90 YTL yargilama giderinin
davaci iizerinde birakilmasma, posta iicreti avansmdan artan miktann
istemi halinde davaciya iadesine, karann teblig tarihini izleyen 30
giin icinde Dam§tay'da temyiz yolu acik olmak iizere 10.02.2006 gÜnunde
oycokluguyla karar verildi.UYEXXX(X)KARŞI OY2577
sayili Yasanin "Kararlann Sonuçları" ust basliklı 28. maddesinde:
"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa
ve yurutmenin durdurulmasma iliskin kararlannin icaplarma gore idare,
gecikmeksizin islem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu
sure hiçbir sekilde kararın idareye tebliginden baslayarak otuz günü.
geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamalan ile ilgili
davalarda verilen kararlar hakkmda, bu kararlann kesinlesmesinden sonra
idarece işlem tesis edilir." hukmune yer verilmiştir.Dava
konusuyla ilgili olarak, mahkemelerce iptal ve ret yonunde kararlar
bulundugu ancak karar sonuglan farkh olmakla beraber davacimn atamasi
sonucunu dogurmamasi ve ret kararlannda da davali idarenin isleminin
gerekgesinin hukuka aykiri oldugunun tespiti nedenleriyle temyiz sonucu
Damstay'dan onama kararlan mevcuttur.Ancak yukandaki yazili
yasalanmizda iptal ve yurutmenin durdurulmasi kararlan agismdan
idarelerce sadece lafzina bakilarak yorumlamp uygulandigi ve hukuk
devleti anlayi§ina uygun olmamakla beraber mahkemelerin hukuka
aykinligimn tespiti ancak sonucu itibariyle davanin reddi kararlan
uzerine idarelerce genel olarak islem tesisine gidildigi bir
gergekliktir.Aynca idari yargi yerinde verilen ret kararlannin
hukuksal durum iizerinde herhangi bir etki yapmayacagi yeni islem
tesisine de idareyi zorlayici etkisinin bulunmadigi ve hukuka aykmligin
tespiti sonucu iptal kararinin ise islemleri yapildigi tarihe kadar
ortadan kaldinci ozelligi ve idare ile kisileri baglayicihgi ve dava
konusu islemde oldugu gibi tersine i§lem yapilmasim gerektiren karar
niteliginde olmasi ve yargilama giderleri ve vekalet licreti agismdan
da farkhliklar olusturmasi nedenleriyle, hukuka aykmligin tespitinden
sonra islemin iptali karan verilmesi gerekirken, sonug itibariyle dava
konusu islemin hukuka uygun oldugu gerekgesiyle davanin reddi yolundaki
gogunluk kararina karsryim.
ALINTI
14 Mayıs 2008http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=466402
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
Teknisyen olarak gorev yapmakta iken yüksek ögrenimi bitiren davacinın Mühendis kadr
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: