ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Görevde yükselme mağduru memur 1 YTL'lik tazminat davasını kaybetti

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Görevde yükselme mağduru memur 1 YTL'lik tazminat davasını kaybetti   07.11.08 11:37

T.C.
AFYONKARAHİSAR
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2007/31
KARAR NO : 2007/574
DAVACI : SADIK GÜRBÜZ
Dinar Adliyesi Dinar/AFYONKARAHİS AR
DAVALILAR :1- ADALET BAKANLIĞI - ANKARA
2- ANTALYA İLK DERECE ADLİ YARGI ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI- ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ : Dinar Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının,
yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılma talebiyle yaptığı başvurusunun
reddine ilişkin Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının 28/08/2006
gün ve 2006/695 sayılı işlemi ile bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine yönelik
19/09/2006 gün ve 2006/734 sayılı işlemlerin; müracaatını sınav ilanında öngörülen
sürede ve ilanda belirtildiği şekilde gerekli bilgi ve belgelerle yaptığını,
idarece özlük dosyasının çalıştığı kurumdan getirtilerek gerekli şartları taşıyıp
taşımadığının tespit edilerek başvurusunun değerlendirilmesi gerekirken başvuru
evraklarında eksiklik olduğu gerekçesiyle talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı
olduğu iddiasıyla iptali ile davalı idarelerden 1.00 YTL. manevi tazminat
istenilmektedir.

ADALET BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ :Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun
22/08/2006 tarihli yazısı ile davacıya ait değerlendirmenin yapılabilmesi için
gerekli belgelerin Dinar Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığından istenildiği,
istenilen belgelerin ilgili kurumun 25/08/2006 tarihli yazısı ile son müracaat
tarihi olan 21/08/2006 tarihinden sonra gönderildiği ve dosyanın Antalya Adli
Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na 28/08/2006 tarihinde görevde yükselme eğitimi
ile ilgili tüm işlemler bittikten sonra mesai saati bitimine yakın ulaşması
nedeniyle davacının başvurusunun reddedildiği, davacı hakkında tesis edilen
işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
ANTALYA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ :
Savunma süresinde verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; Dinar Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, yazı işleri
müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılma talebiyle yaptığı başvurusunun
reddine ilişkin Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 28/08/2006
gün ve 2006/695 sayılı işlemi ve bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine
yönelik 19/09/2006 gün ve 2006/734 sayılı işlemlerin iptali ile davalı idarelerin
1,00 YTL. manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmıştır
25/03/2004 gün ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin
"Görevde Yükselme Eğitimi ve Eğitime Çağrılacak Personelin Seçimi" başlıklı
10. maddesinde; "Yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü için, görevde
yükselme eğitimine alınacaklar, bu yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen
şartları taşımaları halinde sınav kurullarınca müracaat sayısına bakılmaksızın;
bu yönetmeliğin (b) ve (h) bentlerinde yer alan konulardan, yazılı olarak yapacakları
ön eleme sınavına tabi tutularak belirlenebilir. Ön eleme sınavı yapılmasına
Bakanlık karar verir.

Yukarıda belirtilen unvanların dışında kalanlar ile ön eleme sınavında 100
üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen
şartları taşımaları halinde Yönetmelik ekindeki Değerlendirme Formunda yer alan
kriterler esas alınarak toplam puanı en fazla olan personelden başlamak üzere
atama yapılacak kadro sayısının üç katını geçmeyecek şekilde seçilir. Yapılan
puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırayla, hizmet süresi fazla olan ve
son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

Adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan aranan
şartları taşıyan münhal kadronun üç katı kadar aday bulunmaması halinde eksiklik
için diğer adalet komisyonlarından başvuranlar değerlendirmeye alınır. Aynı
unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi ile değerlendirme formları
başvurunun bitiş tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığı'na
gönderilir."
hükmü yer almaktadır. -
Dava dosyasının incelenmesinden; Afyonkarahisar İli Dinar Adliyesi'nde zabıt
katibi olarak görev yapan davacının, Adalet Bakanlığı'nca Antalya Adli Yargı
Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilen 03/08/2006 gün ve 3615 sayılı yazı
ile münhal bulunan yazı işleri müdürlüğü kadrolarına "Görevde Yükselme Eğitimi"
ve eğitim sonunda yapılacak "Görevde Yükselme Sınavı" ile atama yapılacağının
belirtilmesi üzerine, Bakanlığın Görevde Yükselme Eğitim İlanında başvuru için
öngörülen süre içerisinde 17/08/2006 tarihli dilekçe ile yazı işleri müdürlüğü
için görevde yükselme eğitimine katılma istemiyle davalı Komisyon Başkanlığı'na
başvuruda bulunduğu, davacı tarafından yapılan başvurunun başvuru evraklarının
eksik olduğu gerekçesiyle
28/08/2006 gün ve 2006/695 sayılı işlemle reddedildiği,
söz konusu işleme karşı davacı tarafından 14/09/2006 tarihli dilekçe ile yapılan
"Yazı işleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Eğitimi'ne başvurusunu zamanında yapmasına
rağmen kendi dışındaki faktörler baz alınarak müracaatının reddedilmesinin
hak ihlali olduğu,
reddedilen müracaatının bir kez daha değerlendirilmesi
yönündeki" itirazın aynı Komisyon Başkanlığı'nca Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi
Başkanlığının Görevde Yükselme Eğitimi İlanında "Görevde Yükselme Eğitimine
Başvuruların 07/08/2006 ile 21/08/2006 tarihleri arasında ilgili Adli Yargı
Adalet Komisyonlarına bizzat veya posta ile yapılacağının, ancak postadaki gecikmeler
de dahil olmak üzere 21/08/2006 tarihinden sonraki müracaatların dikkate alınmayacağının
belirtildiği, davacının Komisyon Başkanlığı'na 17/08/2006 tarihli dilekçesini
posta ile gönderdiği, ilanda açıkça belirtilmesine rağmen başvuru evraklarını
21/08/2006 tarihine kadar tamamlayamadığından" bahisle 19/09/2006 gün ve 2006/734
sayılı işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada; davacının Bakanlık Taşra Teşkilatı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde
Yükselme Eğitimi İlanında başvuru için öngörülen süre (07/08/2006-21/08/2006)
zarfında ve başvuru dilekçesine ilanda belirtilen (adı, soyadı, sicili, unvanı,
baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, görev yeri, irtibat telefonu,
adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve yeri) bilgileri ekleyerek 17/08/2006 tarihinde
yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılma istemiyle başvuruda
bulunduğu, Adalet Bakanlığı'nca Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na
gönderilen 03/08/2006 gün ve 3615 sayılı yazının 5. maddesinde de "Komisyon
dışından müracaat edenlerin özlük dosyalarının ait oldukları komisyon başkanlığından
getirtilerek, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesinin
"
istenildiği görülmektedir.
Bu durumda, davacı tarafından süresi içerisinde ve ilanda belirtildiği şekilde
gerekli bilgilerle yapılan başvurunun, davalı Komisyon Başkanlığınca davacıya
ait değerlendirme yapılabilmesi için gerekli özlük dosyasının ilgili Komisyon
Başkanlığı'ndan getirtilerek yapılacak olan değerlendirme sonucuna göre işlem
tesis edilmesi gerekirken
, ilgili Komisyon Başkanlıklarının kendi aralarındaki
yazışmalardaki gecikmelerden kaynaklandığı
görülen duruma bağlı olarak,
"Başyuru evraklarında eksiklik olduğundan" bahisle reddine yönelik olarak tesis
edilen 28/08/2006 günlü işlemde ve bu işleme karşı davacının itirazının "başvuru
evraklarının ilanda" Öngörülen süre (21/08/2006) içerisinde tamamlanamadığı"
gerekçesiyle reddine ilişkin 19/09/2006 gün ve 2006/734 sayılı işlemlerde hukuka
aykırılık bulunmamaktadır.
Davacının davalı idarelerden 1,00 YTL manevi tazminat istemine gelince: Bir
idari işlem nedeniyle manevi değerinde bir eksilme meydana gelen ve bu nedenle
elem ve ızdırap duyan, yaşama zevki azalan kişiye, zenginleşmeye meydan
vermeden bir miktar para verilerek, onun bu yoldan tatmin edilmesi, manevi tazminat
kurumunun temel amacıdır.
Manevi tazminat idarenin mevzuata aykırı
olan eylem ve işlemi sonucunda şeref ve haysiyetin rencide edilmesi veya maddi
ve manevi elem ve ızdırap duyulması halinde söz konusu olur. İdari işlemlerden
dolayı ilgililere, manevi tazminat ödenebilmesi için ise idarenin ağır kusurunun
bulunduğunun
tespiti gerekir. Dava konusu olayda, idari işlemler her ne
kadar hukuka aykırı ise de davacıya yönelik tesis edilen işlemlerin idari takdirin
kullanımından kaynaklandığı ve idareye izafe edilebilecek ağır bir kusurun bulunmadığı
anlaşılmakta olup, şeref ve haysiyetin rencide edilmesi veya davacının elem
ve ızdıraba sevk edilmesi durumu da oluşmayacağından manevi tazminat talebi
yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, davacının
manevi tazminat isteminin reddine, dava kısmen iptal, kısmen ret
şeklinde sonuçlandığından aşağıda dökümü yapılan toplam 95,50.-YTL.
yargılama giderinden davadaki haklılık oranına göre 47,75.-YTL'nin
davacı üzerinde bırakılmasına, kalan 47,75.-YTL yargılama giderinin
müştereken ve müteselsilen davalı idarelerden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine,
yürütmenin durdurulması kararına itiraz aşamasında yapılan 24,60.-YTL.
masrafların davalılar üzerinde bırakılmasına artan kısmın istemi
halinde davalılara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün
içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04/10/2007
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye
SEDAT KOÇ MEHMET KEMAL NAZİK SEBAHATTİN ULUDAĞ
37998 101137 107212

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı : 12,20.-YTL.
Karar Harcı : 12,20.-YTL.
Y.D. Harcı : 19,90.-YTL.
Posta Gideri : 51,20.-YTL.
TOPLAM : 95,50.-YTL.
http://www.memurlar.net/haber/95108/
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Görevde yükselme mağduru memur 1 YTL'lik tazminat davasını kaybetti
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: