ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Savunma vermeye gelmeyen memura, ayrı bir soruşturma yapılmaksızın disiplin cezası verilemeyeceğine dair Konya İd. Mah. kararı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 4009
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Savunma vermeye gelmeyen memura, ayrı bir soruşturma yapılmaksızın disiplin cezası verilemeyeceğine dair Konya İd. Mah. kararı   07.11.08 11:32

T.C.
KONYA
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/3351
KARAR NO :2007/849

DAVACI :BEKİR UZUN
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Devlet Hastanesi Karaman
DAVALILAR :1-GELİBOLU KAYMAKAMLLIĞI ÇANAKKALE
2- KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN
DAVANİN ÖZETİ : Karamın Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünde saymanlık müdürü
olarak görev yapan davacının 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına
ilişkin 22.09.2006 tarih ve 1421 sayılı. Gelibolu Kaymakamlığı işlemi ile bu
işlem nedeniyle davacıya ek ödeme yapılmamasına ilişkin 13.10.2006 tarih ve
1767 sayılı Karaman Valiliği işleminin soruşturma sırasında savunmasının alınmadığı,
kendisine verilen disiplin cezasının tamamen hukuka aykırı olduğu, disiplin
cezasına bağlı olarak ek ödemelerinin kesilmesinin mümkün. olmadığı iddialarıyla
iptali ile dava konusu işlemler nedeniyle maaşından yapılan kesintilerin kesinti
tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi
istenilmektedir.
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI’NIN SAVUNMA ÖZETİ : Soruşturmanın usule ve yasaya uygun
bir şekilde yürütüldüğü. gerekli hukuki prosedüre uyulduğu, olayın şahsileşmesinin
söz konusu olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek
davanın reddi gerektirmemektedir.
KARAMAN VALİLİĞİ’NİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Dava konusu disiplin cezasının uygulanmasında
her hangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, idarece mevzuat hükümlerinin yerine
getirildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın
reddi gerekliği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesin’ce davacının talebi üzerine tayin edilen
gün ve saatte yapılan duruşmaya davacı ile davalı Avukatı Mehmet Altunç’un geldiği,
davalı Gelibolu Kaymakamlığı’ nı temsilen gelen olmadığı görülmekle, duruşmada
gelen taraflar usulüne uygun olarak dinlenildikten ve dava dosyası incelendikten
sonra işin gereği düşünüldü:
Dava. Karaman Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünde saymanlık müdürü olarak
görev yapan davacının l/8 Oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına
ilişkin 22.09.2006 tarih ve 1421 sayılı Gelibolu Kaymakamlığı işlemi ile bu
işlem nedeniyle davacıya ek ödeme yapılmamasına ilişkin 13.10.2006 tarih ve
l767 sayılı Karaman Valiliği işleminin iptali istemiyle Açılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden davacının Gelibolu mal müdürü olarak görev yapmakta
iken 27.12,2005 tarihli işlemle Karaman Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü’ne
saymanlık müdürü olarak atandığı, henüz atama işlemi davacıya tebliğ edilmeden
davacının 30.12.2005 tarihinde Gelibolu Devlet Hastanesi'nden 20 gün süreli
doktor raporu aldığı, davacının hastalık izninde adresini Gelibolu olarak göstermesine
rağmen izin süresi içerisinde Tokat iline gittiği, Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet
Hastanesi'nden 17.1.2006 tarihinden geçerli bir ay (30 gün) süreli rapor aldığı,
Gelibolu Kaymakamlığının 06.2.2006 tarih ve 209 sayılı işlemi ile davacı hakkında
izinsiz olarak sağlık iznini geçirdiği adresi terk etmesinden dolayı soruşturma
başlatıldığı ve soruşturmacı olarak ilçe tarım müdürünün görevlendirildiği,
soruşturmacı tarafından ilk olarak (09.2.2006 tarih ve 280 sayılı yazı ile davacının
soruşturma kapsamında ifade vermesi için davet edildiği bu yazının 13.2.2006
tarihinde davacıya tebliğ edildiği ancak davacının belirtilen gün ve saatte
ifade vermek üzere başvurmadığı, bu kez 17.2.2006 tarih ve 305 sayılı yazı ile
davacının ikinci kez ifade vermesi için davet edildiği, davacının bu yazıyı
okumalını rağmen tebliğ-tebellüğ belgesini .imzalamadığı yönünde 17.2.2006 tarihli
tutanağın düzenlendiği, davacının bu yazı üzerine de ifade vermediği, bunun
üzerine soruşturmacı tarafından 28.2.2006 tarihli raporun düzenlendiği ve raporda
gelişen olaylar anlatıldıktan sonra sonuç kısmında, davacının sağlık iznini
izinsiz olarak belirttiği adresin dışında geçirmesi fiilinin uyarma cezasını
gerektirdiği, diğer taraftan davacının soruşturma kapsamında iki kez davet edilmesine
rağmen ifade vermek için gelmeyerek emre itaatsizlik ettiği belirtildikten sonra
bu fiilinden dolayı l/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması
gerektiği yönünde teklifte bulunduğu, soruşturmacının bu teklifi üzerine 06.3.2006
tarihli yazı ile kaymakam tarafından davacıdan sağlık iznini geçirmekte olduğu
adresten izinsiz olarak ayrılması ve iki kez davet edilmesine rağmen soruşturma
kapsamında ifade vermeye gelmemesi fiillerinden dolayı 7 gün içerisinde savunmasını
vermesinin istenildiği, savunma istem yazısının 04.7.2006 tarihinde davacıya
tebliğ edildiği, davacı tarafından verilen süre içersinde her hangi bir savunmada
bulunulmadığı, bunun üzerine 22.9.2006 tarih ve 1421 sayılı Gelibolu Kaymakamlığı
işlemi ile davacının emre itaatsizlik eyleminden dolayı 657 sayılı kanunun 125.
maddesinin C-a bendi gereğince l/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı.
bu işlemin davacının görevli olduğu Karaman Sağlık Kurumlan Döner Sermaye Saymanlığı'na
gönderilmesi üzerine bu işlemden dolayı Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak
Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların 4/h maddesi gereğince altı ay süre ile
davacıya ek ödeme yapılmaması yönünde işlem tesis edildiği, davacı tarafından
hem hakkında verilen disiplin cezasının hem de disiplin cezasına bağlı olarak
kendisine Ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın
açıldığı anlaşılmaktadır.
Bir kamu görevlisinin belli bir fiilden dolayı disiplin cezası ile cezalandırılabilmesi
için söz konusu fiilin ilgili kamu görevlisi tarafından istenildiğinin hiçbir
şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulması gerekmekte olup. bu bağlamda
kamu görevlisinin disiplin cezasına konu olacak fiili isleyip islemediğinin
usulüne uygun olarak yapılacak bir soruşturma ile belirlenmesi gerekmektedir.
Dava konusu olayda, davacı hakkında sağlık iznini izinsiz olarak belirttiği
adresin dışında geçirmesi fiili nedeniyle soruşturma açıldığı ve bu fiilin soruşturulması
amacıyla ilçe tarım müdürünün soruşturmacı olarak atandığı, soruşturma kapsamında
davacının iki kez davet edilmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine yeni
bir soruşturma emri verilmeksizin veya davacının ifade vermeye gelmeme fiilinin
de soruşturulabilmesi için ilgili makamdan soruşturma izni alınmaksızın, soruşturmacı
tarafından soruşturma kapsamı içerisinde olmayan emre itaatsizlik fiilin de
değerlendirildiği ve soruşturma kapsamında olmayan bu fiilden dolayı davacının
cezalandırılması gerektiği yönünde teklifte bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Bu duruma göre davacının emre itaatsizlik eyleminin soruşturulması için usulüne
uygun olarak verilmiş her hangi bir soruşturma emri olmadığından, başka bir
fiilden dolayı verilen soruşturma emri kapsamında yapılan soruşturmanın soruşturmacı
tarafından genişletilmesi suretiyle getirilen teklif doğrultusunda davacının
dava konusu disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İşlemde hukuka uyarlık
görülmemiştir.
Diğer taraftan davacının 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile,cezalandırılmasına
ilişkin işlem mahkememizce hukuka aykırı bulunmuş olduğundan, bu disiplin cezasına
bağlı olarak davacıya ek ödeme yapılmamasına yönelik olarak tesis edilen Karaman
Valiliği işleminde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Davacının dava konusu işlemler nedeniyle maaşımdan yapılan kesintilerin kesinti
tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi
talebine gelince:
Mahkememizce davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem
ve disiplin cezasına bağlı olarak kendisine ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlem
hukuka aykırı bulunmuş ve davacı maaşından yapılan kesintilerden kesinti tarihlerinden
İtibaren mahrum kalmış olduğundan, bu işlemler nedeniyle davacının maaşından
yapılan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faizi
ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin İPTALİNE, dava konusu işlemler
nedeniyle davacının maaşından yapılan kesintilerin kesinti tarihinden itibaren
işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine,
aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın
tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere
24/05/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye
HANNAN YILBAŞI FARUK SAĞLAM ASSİYE SOLAK
38422 43023 101140


YARGILAMA GIDERLERİ
Başvuru Harcı : 12.20YTL.
Karar Harcı : 12.20YTL.
YD Harcı : 19.90 YTL
Posta Gideri : 69.00 YTL
TOPLAM : 113.30 YTL.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Savunma vermeye gelmeyen memura, ayrı bir soruşturma yapılmaksızın disiplin cezası verilemeyeceğine dair Konya İd. Mah. kararı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» İllizyonistin Cezası
» Lara Yeliz Sar Yapımcıların Gözdesi

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: