ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)   05.11.08 19:16

BİLGİ EDİNME HAKKI
KANUNU


Kanun No : 4982

Kabul Tarihi : 09/10/2003

Resmi Gazete Tarihi: 24/10/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25269

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR


AMAÇ


Madde 1 - Bu Kanunun amacı; demokratik ve
şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.


KAPSAM

Madde 2 - Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.


01/11/1984 tarihli ve 3071
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.


TANIMLAR

Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

a) Kurum ve kuruluş: Bu
Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu
yapılacak bütün makam ve mercileri,


b) Başvuru sahibi: Bu
Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran
gerçek ve tüzel kişileri,


c) Bilgi: Kurum ve
kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her
türlü veriyi,


d) Belge: Kurum ve
kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya
çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat,
kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda
kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,


e) Bilgi veya belgeye
erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca,
başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini,
kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya
belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya
işitmesine izin verilmesini,


f) Kurul: Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulunu,


İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : BİLGİ EDİNME HAKKI VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ


BİLGİ EDİNME HAKKI


Madde 4 - Herkes bilgi edinme hakkına
sahiptir.


Türkiye'de ikamet eden
yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler,
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak
kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden
yararlanırlar.


Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.


BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 5 - Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer
alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların
yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru
sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.


Bu Kanun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU


BAŞVURU USULÜ


Madde 6 - Bilgi edinme başvurusu, başvuru
sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi
tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve
yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum
veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının
kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak
belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim
araçlarıyla da yapılabilir.


Dilekçede, istenen bilgi
veya belgeler açıkça belirtilir.


İSTENECEK BİLGİ VEYA BELGENİN NİTELİĞİ

Madde 7 - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan
kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken
bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.


Kurum ve kuruluşlar, ayrı
veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde
oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
olumsuz cevap verebilirler.


İstenen bilgi veya belge,
başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi
bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)   05.11.08 19:18

YAYIMLANMIŞ VEYA KAMUYA AÇIKLANMIŞ BİLGİ VEYA BELGELER

Madde 8 - Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış
veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya
belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya
kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede
yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.


GİZLİ BİLGİLERİ AYIRARAK BİLGİ VEYA BELGE VERME

Madde 9 - İstenen bilgi veya belgelerde,
gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir
nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa,
söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan
bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi
başvurana yazılı olarak bildirilir.


BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM

Madde 10 - Kurum ve kuruluşlar, başvuru
sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.


Bilgi veya belgenin
niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya
çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;


a) Yazılı veya basılı
belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,


b) Ses kaydı şeklindeki
bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,


c) Görüntü kaydı şeklindeki
bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,


Sağlarlar.

Bilgi veya belgenin
yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye
zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.


Başvurunun yapıldığı kurum
ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru
sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir
kaydedilmek üzere tahsil edebilir.


BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ

Madde 11 - Kurum ve kuruluşlar, başvuru
üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka
bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun
görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve
kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü
içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru
sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.


10 uncu maddede belirtilen
bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından
başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi
onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.


BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Madde 12 - Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme
başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru
sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve
buna karşı başvuru yolları belirtilir.


İTİRAZ USULÜ


Madde 13 -
Bilgi edinme istemi ... reddedilen başvuru sahibi, yargı
yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula
itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum
ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü
içinde vermekle yükümlüdürler.


Kurula itiraz, başvuru
sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.


BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU


Madde 14 -
Bilgi edinme başvurusuyla ilgili
yapılacak itirazlar üzerine, ... verilen
kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının
kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulu oluşturulmuştur.


Kurul; birer üyesi
Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri
ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku
alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye
Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden
göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta
olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari
görevlerde çalışan hakimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden
oluşur.


Kurul üyeliğine önerilen
adayların muvafakatları aranır.


Kurul Başkanı, kurul
üyelerince kendi aralarından seçilir.


Kurul, en az ayda bir defa
veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.


Kurul üyelerinin görev
süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev
süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye,
yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve
başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.


Kurul üyelerine 10/02/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen
görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga
vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. (Ek cümle: 17/11/2005-5432
S.K./2.mad) Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde,
aşan günler için huzur hakkı ödenmez.


Kurul, belirleyeceği
konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü
takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet
edebilir.


Kurulun sekretarya
hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.


Kurulun görev ve
çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe
konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)   05.11.08 19:21

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARIYARGI DENETİMİ DIŞINDA KALAN İŞLEMLERMadde 15 - Yargı denetimi dışında kalan idari
işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte
olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı
işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.DEVLET SIRRINA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 16 - Açıklanması halinde Devletin
emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça
zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi
veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.ÜLKENİN EKONOMİK ÇIKARLARINA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 17 - Açıklanması ya da zamanından önce
açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız
rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.İSTİHBARATA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 18 - Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin
görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.Ancak, bu bilgi ve
belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte
ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı
içindedir.İDARİ SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 19 - Kurum ve kuruluşların yetkili
birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya
zamanından önce açıklanması halinde;a) Kişilerin özel hayatına
açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,b) Kişilerin veya
soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,c) Soruşturmanın
güvenliğini tehlikeye düşürecek,d) Gizli kalması gereken
bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili
benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,Bilgi veya belgeler, bu
Kanun kapsamı dışındadır.ADLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 20 - Açıklanması veya zamanından önce
açıklanması halinde;a) Suç işlenmesine yol
açacak,b) Suçların önlenmesi ve
soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını
tehlikeye düşürecek,c) Yargılama görevinin
gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,d) Hakkında dava açılmış
bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,Nitelikteki bilgi veya
belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.04/04/1929 tarihli ve 1412
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu, 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ


Madde 21 - Kişinin izin verdiği haller saklı
kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin
sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve
ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi
edinme hakkı kapsamı dışındadır.Kamu yararının
gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar
tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası
alınmak koşuluyla açıklanabilir.HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ


Madde 22 - Haberleşmenin gizliliği esasını
ihlal edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.TİCARİ SIR


Madde 23 - Kanunlarda ticari sır olarak
nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya
tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu
Kanun kapsamı dışındadır.FİKİR VE SANAT ESERLERİ


Madde 24 - Fikir ve sanat eserlerine ilişkin
olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri
uygulanır.KURUM İÇİ DÜZENLEMELER


Madde 25 - Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu
ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin
düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı
dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi
edinme hakları saklıdır.KURUM İÇİ GÖRÜŞ, BİLGİ NOTU VE TAVSİYELER


Madde 26 - Kurum ve kuruluşların
faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve
tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi
kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.Bilimsel, kültürel,
istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal
olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri,
kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi
edinme istemlerine açıktır.TAVSİYE VE MÜTALAA TALEPLERİ


Madde 27 - Tavsiye ve mütalaa talepleri bu
Kanun kapsamı dışındadır.GİZLİLİĞİ KALDIRILAN BİLGİ VEYA BELGELER


Madde 28 - Gizliliği kaldırılmış olan bilgi
veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise,
bilgi edinme başvurularına açık hale gelir.BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLERCEZA HÜKÜMLERİMadde 29 - Bu Kanunun uygulanmasında ihmali,
kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında,
işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması
gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan
disiplin cezaları uygulanır.Bu Kanunla erişilen bilgi
ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.RAPOR DÜZENLENMESİ


Madde 30 - Kurum ve kuruluşlar, bir önceki
yıla ait olmak üzere;a) Kendilerine yapılan
bilgi edinme başvurularının sayısını,b) Olumlu cevaplanarak
bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,c) Reddedilen başvuru
sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,d) Gizli ya da sır
niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak
bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,e) Başvurunun reddedilmesi
üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,Gösterir bir rapor
hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme
Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve
kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık
vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve
kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.YÖNETMELİK


Madde 31 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili
esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip
eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca
yürürlüğe konulur.YÜRÜRLÜK


Madde 32 - Bu Kanun yayımı tarihinden
itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.YÜRÜTME


Madde
33 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: MEVZUAT-
Buraya geçin: