ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU   05.11.08 17:13

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU


Kanun No: 4752


Kabul Tarihi : 11/04/2002

Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2002

Resmi Gazete Sayısı: 24735

BİRİNCİ
BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR


AMAÇ

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay meslek
yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek,
astsubay meslek yüksek okullarının teşkilatlanmasını, görev ve
sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve
öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.


KAPSAM

Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek
okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.


TANIMLAR

Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

a) Astsubay meslek yüksek okulu : Bilimsel
özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, askeri değerleri haiz, muvazzaf
astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma
ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,


b) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirilmek üzere kurulan
eğitim ve öğretim birimini,


c) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve
kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,


d) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere
sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı,
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa
yönelik eğitim konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,


e) Diğer kavram ve terimler : 04/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve
bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, İfade eder.


İKİNCİ
BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER


KURULUŞ

Madde 4 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları; ilgili
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından hazırlanır.


Kuvvet komutanlıklarına bağlı astsubay meslek
yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek
okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü
alınarak İçişleri Bakanlığınca onaylanır.


Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde
kurulacak sağlık astsubay meslek yüksek okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin
esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.


ANA
İLKELER


Madde 5 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin
planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz
önünde bulundurulur:


a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları
doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması
sağlanır.


b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize
bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir
ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü
kazandırılır.


c) Eğitim ve öğretim plan ve programları;
çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı,
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen
bu plan ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.


d) Astsubay meslek yüksek okullarının
verimliliklerinin artırılması, genişletilmesi ve öğretim elemanlarının
yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri
çerçevesinde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU   05.11.08 17:16

GÖREV

Madde 6 - Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri; bu Kanunun 5 inci
maddesinde belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun
olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda
meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte
muvazzaf astsubay yetiştirmektir.


ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM : ORGANLAR VE GÖREVLER


ORGANLAR

Madde 7 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim
işleri, aşağıda belirtilen organlar tarafından yürütülür:


a) Meslek yüksek okulu komutanı.

b) Yüksek okul kurulu.

c)Öğretim başkanı.

d) Bilimsel denetleme kurulu.

e) Öğrenci alay veya tabur komutanı.

f) Yüksek disiplin kurulu.

ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANI


Madde 8 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek
okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve
denetiminden sorumlu asker kişidir.


YÜKSEK
OKUL KURULU


Madde 9 - Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının
başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm
başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı
hallerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder. Yüksek okul kurulu, her eğitim
ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.
Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de
yüksek okul kurulunu toplantıya çağırabilir.


Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı,
ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun
eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları
tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan,
astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük,
yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan
hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve
öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında
ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve
öğretim organıdır.


ÖĞRETİM
BAŞKANI


Madde 10 - Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans
düzeyinde eğitim ve öğretimin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.


BİLİMSEL
DENETLEME KURULU


Madde 11 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin
bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere ilgili kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel
denetleme kurulu oluşturulur.


ÖĞRENCİ
ALAY VEYA TABUR KOMUTANI


Madde 12 - Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda
öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten
sorumlu asker kişidir.


YÜKSEK
DİSİPLİN KURULU


Madde 13 - Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının
başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin
subayından oluşur.


Yüksek disiplin kurulu; kurula sevk edilen
öğrencilerin disiplini ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili
mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya
kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar; ilgili
kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut
yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Sağlık astsubay meslek
yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği
makamdır.


DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM : ÖĞRETİM ELEMANLARI


ÖĞRETİM
ELEMANLARININ GÖREVLERİ


Madde 14 - Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Astsubay meslek yüksek okullarında, bu
Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve
uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri
yönetmek.


b) Projeleri yürütmek.

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel
araştırma ve yayın yapmak.


d) Akademik danışmanlık ve rehberlik
hizmetlerini yürütmek.


e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek
diğer görevleri yerine getirmek.


YARDIMCI
DOÇENTLİĞE ATANMA


Madde 15 - Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen
açık yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından ilan edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma
işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı;
sağlık astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından
yürütülür. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik
verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde,
ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı
yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.


Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar
aşağıda belirtilmiştir:


a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında
görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.


c) Merkezi sistemle yapılacak yabancı dil
sınavında yüz üzerinden altmış veya daha yukarısında not almış olmak.


DOÇENTLİĞE
ATANMA


Madde 16 - Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki
doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri
kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş
olmak gereklidir.


Astsubay meslek yüksek okulları
komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit
etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan
edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay
meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu
komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından
ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil
edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan adayların her biri
hakkında yazılı mütalaa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın
sağlanması için ilgili kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Komutanlığına; sağlık astsubay meslek yüksek okulu için
Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından da
atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik
kadrosuna önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir.


PROFESÖRLÜĞE
YÜKSELME VE ATANMA


Madde 17 - Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim
Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı
Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi
doldurulmuş olmak gereklidir.


Astsubay meslek yüksek okulları
komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit
etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan
edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay
meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu
komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek
yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörlerden
üçü, üniversitelerden; ikisi ise, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek
öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklarca seçilir. Üniversitelerden seçilen
profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o
bölümün dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.


Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili
Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından görüşü alınmak üzere, Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama;
Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının
da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük
kadrosuna önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir.


EMEKLİLİK
YAŞ HADDİ


Madde 18 - Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 08/06/1949 tarihli
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen rütbelerin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.


ÖĞRETİM
ELEMANLARININ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU DIŞINA ATANMALARI VE
GÖREVLENDİRİLMELERİ


Madde 19 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları,
görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya
diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca
astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan,
astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargah ve kurumlara
atanabilirler.


Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan
asker öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri
uygulanmaz.


Astsubay meslek yüksek okullarında görevli
öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal,
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığınca özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek
okulları dışında da görevlendirilebilirler.


ÖĞRETİM
GÖREVLİLERİ


Madde 20 - Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış
öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve
uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi
uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler
görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle,
sivil öğretim görevlileri ise atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü
alınarak, astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay
Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına
atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU   05.11.08 17:19

OKUTMANLAR


Madde 21 - Askeri okutmanlar tayinle veya geçici görevle, sivil okutmanlar
ise süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının
görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine;
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli
olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden
sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.


ÖĞRETİM
YARDIMCILARI


Madde 22 - Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve
öğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker
olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun
olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının
görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine;
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile
atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı
usulle yeniden atanabilirler.


ÖĞRETİM
ELEMANI YETİŞTİRME


Madde 23 - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim
elemanları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman personel temin ve
yetiştirme planları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.


BEŞİNCİ
BÖLÜM : ÇALIŞMA VE DENETİM


ÇALIŞMA ESASLARI


Madde 24 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının
haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 27/07/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 14/07/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.


Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az
on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama,
yönettikleri seminer çalışmalarının, ne ölçüde ders yükünden sayılacağı,
yönetmelikte gösterilir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim
görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü, on iki saatten az olamaz.
Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı
kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulundaki öğretim elemanı
kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık
ders yükü zorunluluğu aranmaz.


KAMU
KURULUŞLARINDA GÖREVLENDİRME


Madde 25 - İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu
komutanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay
Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer
yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.


YURT
İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME


Madde 26 - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt
içinde


kongre, konferans, seminer ve benzeri
bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara
katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, astsubay meslek yüksek
okulu komutanının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına
tabidir. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay
İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.


Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara
katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına
aittir.


Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek
öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel
hükümler çerçevesinde ödenir.


KURUMLARARASI
YARDIMLAŞMA


Madde 27 - Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında
görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu
komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya
yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait diğer
yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.


Astsubay meslek yüksek okullarında görevli
öğretim elemanları, talep halinde; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının
olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer
astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim
kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.


Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı
olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumlarından, bir kurumda
çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilir. Yüksek öğretim
kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı
talepleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.


Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle
görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri; ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya
yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık astsubay meslek yüksek
okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği
makamdır.


Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek
öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen
öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ve 41 inci
maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yüksek öğretim kurumları dışından
ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders
ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.


DENETİM


Madde 28 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idari ve
diğer faaliyetlerinin denetimi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca
yapılır.


Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim
faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi; yönetmelikte gösterilecek
esaslara göre, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından oluşturulacak bilimsel denetleme kurulu
tarafından yapılır.


Sağlık astsubay meslek yüksek okulunun
bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı
tarafından 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanunu esaslarına göre yapılır.


ALTINCI
BÖLÜM : EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER


KAYNAK VE GİRİŞ
ŞARTLARI


Madde 29 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynakları; astsubay
hazırlama okulları mezunları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı
olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından
onaylanan sivil lise ve dengi okullar mezunlarıdır.


Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek
yüksek okullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu
kararına göre yürütülür.


Astsubay meslek yüksek okullarına giriş
koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul
şartları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.


ÖN
LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Madde 30 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, parasız
yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları,
Devlet tarafından karşılanır. Astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek
öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde
düzenlenir:


a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim
ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri eğitim
ve öğrenimi, sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri de
dahil olmak üzere azami dört yılda tamamlamak zorundadırlar. Astsubay meslek
yüksek okullarında öğrenciler askeri eğitim, beden eğitimi gibi tatbiki dersler
dahil bütün derslere devam etmek zorundadır.


b) Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay
Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve
öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak
eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.


c) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun
olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre
muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU   05.11.08 17:21

DİSİPLİN
VE OKULDAN ÇIKARILMA

Madde 31 - Astsubay meslek yüksek okullarına alınan her öğrenciye bir
disiplin notu verilir. Disiplin notundan hangi cezalar için ne kadar not
düşüleceği yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenim
gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar:

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak
yönetmelik gereğince verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar
dahilinde öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca
hakkında karar verilenler.

c) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen
süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu
kaybedenler.

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara
dayalı olarak, sağlık yetenekleri bakımından astsubay meslek yüksek okulu
öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.

f) Giriş koşullarını taşımadıkları öğrenim
sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar
hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, kendileri için Devlet
tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.

Bu öğrencilerin kimlikleri, bütün askeri
yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine
alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan
öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince
kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askeri yüksek öğretim
kurumlarına alınmaz ve 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar
Kanunu, 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 28/05/1988
tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere Türk
Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler.

YEDİNCİ
BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÖZLÜK HAKLARI

Madde 32 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askeri öğretim
elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Asker öğretim elemanlarına, 11/10/1983
tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre
hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun ek 17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet
tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/02/1982
tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen
tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite
ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idari görev
ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idari görev
ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

Astsubay meslek yüksek okullarında
görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre
verilir.

Haftalık okutulması mecburi ders yükü saati
dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına;
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek esaslar
çerçevesinde haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için, 2914
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders
ücreti ödenir.

ASKER
KİŞİLERİN ATAMASI

Madde 33 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, öğretim başkanı ile
öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YÖNETMELİK

Madde 34 - Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar,
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, altı
ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri
ve haftalık ders yükü, öğretim elemanlarının yaptıkları ve yaptırdıkları
uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden
sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar.

b) Ders kitaplarının teminine ilişkin esaslar
ve telif hakları ile ilgili hususlar.

c) Bilimsel denetleme kurulunun teşkili,
görevleri ve çalışma esasları.

d) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma,
inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar.

e) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş
koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul
şartları ile ilgili hususlar.

f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve
öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları ve öğrenci niteliğinin kaybedilmesine
ilişkin esaslar.

g)
Astsubay meslek yüksek okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme
esasları ve astsubay meslek yüksek okullarının kuruluş yapısına ve
ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim ve öğretim ve buna dayalı olarak verilecek ön
lisans diplomaları ile ilgili esaslar.

h) Astsubay meslek
yüksek okullarında savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara verilmesine,
kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu
durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar.

ı) Astsubay meslek
yüksek okullarının Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca denetlenmesine
ilişkin usul ve esaslar.

i) Yabancı
öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar.

j) Disiplin
esasları ile ilgili öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık gibi diğer
nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar.

k) Astsubay meslek
yüksek okullarında bölümlere bağlı olarak açılacak programlar.

l) Bu Kanunun
uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde 1 - Astsubay meslek yüksek okulu kadrolarında öğretim üyelerinin
akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda
yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek
okullarına ihtiyaç duyulacak doçent ve profesörler, ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulundan temin edilir.

Geçici
Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında astsubay meslek yüksek
okulu kuruluncaya kadar, bu Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen
yetkiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: MEVZUAT-
Buraya geçin: