ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ADLİ SİCİL KANUNU (5352)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: ADLİ SİCİL KANUNU (5352)   05.11.08 16:58

ADLİ
SİCİL KANUNU


Kanun Numarası : 5352


Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005


Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005


Resmi Gazete Sayısı : 25832


AMAÇ VE KAPSAM


Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin
bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmasına,
sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde
en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları
belirler.


ADLÎ SİCİL KAYITLARININ TUTULMASI


Madde 2 - (1) Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri
tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan
Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil
tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben,
Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî
Sicilde tutulur.


MERKEZÎ VE MAHALLİ ADLÎ SİCİLLERİN GÖREVLERİ


Madde 3 - (1) Merkezî Adlî Sicil, adlî sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi,
düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli adlî sicillere ulaştırılması ile
görevlidir.


(2) Mahalli adlî sicil, bulunduğu yer ile gerektiğinde diğer yerlere ait adlî
sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezî adlî sicile
aktarılması ile merkezî adlî sicilden bilgilerin alınıp ilgili şahıs ve
kurumlara iletilmesi ile görevlidir.


ADLÎ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER


Madde 4 - (1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında
verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu
bağlamda;


a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;


1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,


2. Koşullu salıverilme kararı,


3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,


4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,


5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,


b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;


1. Denetim süresi,


2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi
dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,


3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,


c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;


1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,


2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,


3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz
edildiği hususu,


4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle
infaz edildiği hususu,


d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;


1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına
mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

(Değişik alt bend:
26/02/2008 - 5739 S.K./7. md.)
2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım
olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi
dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,


3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik
tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,


e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;


1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu
olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen
istisnaya ilişkin karar,


2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin
kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya
da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,


f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan
mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına
ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,


g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme
veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,


h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,


i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı
kararı,


j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,


Adlî sicile kaydedilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ADLİ SİCİL KANUNU (5352)   05.11.08 16:59

(2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen
mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar
açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.


(3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kişilerin adlî sicil ve
arşiv kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


ADLÎ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER


Madde 5 - (1) Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;


a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,


b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,


c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,


Adlî sicile kaydedilmez.


DİĞER BİLGİLERİN KAYDI


Madde 6 - (1) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla
bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya
askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.


ADLÎ SİCİL BİLGİLERİ VERİLEBİLECEK OLANLAR

Madde
7 - (1) Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle;


a) İlgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline,


b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,Verilebilir.


(2) Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri mütekabiliyet
esasına göre verilir.


ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİ VEREBİLECEK MERCİLER


Madde 8 - (1) Adlî sicil bilgileri; mahalli adlî sicillerde Cumhuriyet
başsavcılıklarınca, asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde
kaymakamlıklarca,
yurt
dışında elçilik ve konsolosluklarca,
merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adlî Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ADLİ SİCİL KANUNU (5352)   05.11.08 17:00

ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ


Madde 9 - (1) Adlî sicildeki bilgiler;


a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,


b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme
veya etkin pişmanlık,


c) Ceza zamanaşımının dolması,


d) Genel af,


Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına
alınır.


(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.


(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü
Maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren
mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır.
Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin
hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.


ARŞİV BİLGİLERİNİN İSTENMESİ


Madde 10 - (1) Arşiv bilgileri;


a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede
açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,


b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim
veya mahkemeler,


c) Yetkili seçim kurulları,


d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,


Tarafından istenebilir.


(2) Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar
veya yapılacak bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv
kayıtları istenemez ve bu bilgiler, kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak
için dayanak olarak kullanılamaz.


(3) Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak
soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet
başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir.


ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ


Madde 11 - (1) Adlî sicil ve arşiv bilgileri gizlidir. Bu bilgiler,
görevlilerce açıklanamaz ve bu Kanun hükümlerine göre verilen kişi, kurum ve
kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanılamaz.


ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ


Madde 12 - (1) Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın
girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir.

(2)
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin
adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.


(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat
veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki
mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: ADLİ SİCİL KANUNU (5352)   05.11.08 17:00

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV KAYITLARINDA SORGULAMA YETKİSİ VERİLMESİ


Madde 13 - (1) Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adlî sicil
ve arşiv kayıtlarında;


a) Mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı ve askerî savcılık
doğrudan doğruya,


b) Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Adalet Bakanının onayı ile,


Sorgulama yapabilirler.


YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ


Madde 13/A -
(Ek
madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.38.md)

(1) 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir
cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış
hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,


a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten
itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,


b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve
hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması,


gerekir.


(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin
pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde,
yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün
kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin
mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az
olamaz.


(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya
vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının
bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

(4)
Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet
savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.


(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine
mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi
Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.


(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar,
kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.


(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması
nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.


KOMİSYON


Madde 14 - (1) Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesiyle ilgili kararları
almak ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Adlî Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile üç hâkimden oluşan bir
komisyon kurulur.


YÖNETMELİK


Madde 15 - (1) Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde Adalet Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.


MERKEZÎ VE MAHALLİ ADLÎ SİCİLDEKİ ATAMALAR


Madde 16 - (1) Merkezî ve mahalli adlî sicildeki şube müdürü, mühendis,
çözümleyici, programcı, istatistik uzmanı, tercüman, şef, bilgisayar işletmeni
ile veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Adalet Bakanlığınca atanırlar;
gerektiğinde sözleşmeli olarak da çalıştırılabilirler.


MALÎ HÜKÜMLER


Madde 17 - (1) Bu Kanunun 7 nci ve 10 uncu Maddeleri uyarınca kişiler
tarafından yapılacak adlî sicil veya arşiv kaydı taleplerinde, beş
* Yeni Türk Lirası ücret
alınır. Bu ücret Adalet Bakanlığının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumuna gelir kaydedilir.


YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER


Madde 18 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 22.11.1990 tarihli
ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunda öngörülen adlî sicil sistemi ile mevcut
kayıtların bu Kanuna uyarlanması bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
beş yıl içinde tamamlanır.


Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç
tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682
sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer
kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı
Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.


(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında,
3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya
ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas
alınarak, Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler
dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya
talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine
karar verilir.


YÜRÜRLÜK


Madde 19 - (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.


YÜRÜTME


Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
ADLİ SİCİL KANUNU (5352)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: MEVZUAT-
Buraya geçin: