ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN   05.11.08 16:40

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK
BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN


Kanun
Numarası: 2022


Kabul
Tarihi: 01/07/1976

Yayımlandığı
Resmi Gazete Tarihi: 10/07/1976

Yayımlandığı
Resmi Gazete Sayısı: 15642

Madde 1 - (Değişik fıkra : 05/03/1992 -
3783/1 md.)
65 yaşını
doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal
güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir
gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması
mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi
bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare
Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta
bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit
edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

(Mülga fıkra: 01/07/2005-5378
S.K./25.mad)

Herhangi bir şekilde bu maddede
yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan
kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.

(Mülga fıkra: 01/07/2005-5378
S.K./25.mad)

65 yaşın bitiminin tespitinde,
ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum
tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun
yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara
alınmaz.

Madde 2 - Bu
aylıklar ve kanunda yazılı diğer ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli
ve yeterli ödenek konur ve aylıklar hak sahiplerine Emekli Sandığı aracılığı
ile bağlanır ve ödenir.

Madde 3 - Bu
aylıkların başlangıç tarihi, ilgililerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı
müracaatlarını takip eden aybaşıdır.

(Değişik
fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./92.mad.) Bu aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından belirlenecek ödeme gün ve dönemlerinde peşin olarak ödenir. Aylığa
hak kazanma başlangıç tarihi ile ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme döneminin
ilişkin olduğu aya kadar olan haklar için ise defaten ödeme yapılır.

Peşin
verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz.
Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar bu
şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başından itibaren kesilir.

Madde 4 - Bu
Kanuna göre aylık bağlanmada veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanılacak
belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müşterek hazırlanacak bir
yönetmelikle tespit olunur.

Madde 5 - Bu
Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı
tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar %50 fazlası ile geri alındığı gibi,
belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza
kovuşturması yapılır.

Madde 6 - Bu
aylıklar ile bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi
ve resimden muaftır.

Madde 7 - (Değişik madde: 21/04/2005 -
5335 S.K./8.mad;Mülga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

Madde 8 - (Değişik madde: 31/07/2008-5797
S.K./7.mad)

Sosyal Güvenlik Kurumu, İl veya
İlçe İdare Kurullarının alacakları muhtaçlık kararlarını esas alarak aylık
bağlar. Kurum gerektiğinde, aylık almaya başvuranların gelir, yaşam düzeyi ve
varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya,
resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge
istemeye yetkilidir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3916
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN   05.11.08 16:45

Aylık bağlanmasında İl veya İlçe İdare Kurullarının
alacakları muhtaçlık kararlarıyla birlikte bu Kanunun gerektirdiği hallerde
yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınır. Aylık
bağlanmasına esas belgelerin eksik olmaması halinde aylık bağlama işlemi
yapılır.


Birinci ve ikinci fıkralar çerçevesinde aylık bağlama
işleminden sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını
etkileyecek durumların tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi için durum aylık bağlanana iadeli taahhütlü, ilgili idareye de adi
posta ile bildirilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde tebligat tarihinden
itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin
sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri
alınır. Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlediği veya bu nitelikteki
raporlara dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.


Bu madde kapsamında aylık bağlamaya esas sağlık kurulu
raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarının belirlenmesi ile bu
raporların alınmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile Kurum
tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 9 - Bu
kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başında yürürlüğe girer.

Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek Madde 1 -
(Ek madde:
01/07/2005-5378 S.K./25.mad)

65 yaşını doldurmamış olmakla
birlikte;

a)
Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü
olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile
kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan
özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının
aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az
geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının
% 300'ü tutarında,

b) 18 yaşını
dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe
yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü
gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde
belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre
belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

c) Her ne ad
altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen
bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım
ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre
belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

Aylık
bağlanır.

65 yaşın
doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı
şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık
bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar
özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu
ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık
bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre
yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken
oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir
tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık
hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu
Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu
madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun
tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.

Bu Kanunun
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fıkra hükümlerine göre aylık
ödenecekler hakkında da uygulanır.

(Değişik
fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./92.mad.) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine
göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi
bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan
çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu
madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara;
aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal
güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri
bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar
Hazineden tahsil edilir.

Ek Madde 2 -
(Ek madde:
31/07/2008-5797 S.K./8.mad)

Bu Kanun kapsamında yapılan
müracaatların kabulü ve aylık bağlanması işlemleri, teşkilatlanmalarının
tamamlanmasından sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik
Merkezleri tarafından yerine getirilir.


Diğer mevzuatta daha önce bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca oluşturulan sağlık kurullarına yapılan atıflar, 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Kanunla kurulan Kurum Sağlık Kuruluna yapılmış sayılır.

Geçici Madde
1 - (Ek madde: 17/04/2008-5754 S.K./92.mad.)

Bu Kanun kapsamındaki
kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri
alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin
edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmaz.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: MEVZUAT-
Buraya geçin: