ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Unvan değişikliği sınavındaki 70 baraj notu için Danıştay'a dava açıldı- TÜRK SAĞLIK-SEN

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 4009
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Unvan değişikliği sınavındaki 70 baraj notu için Danıştay'a dava açıldı- TÜRK SAĞLIK-SEN   04.11.08 15:24

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, unvan değişikliği sınavına giren sağlık
çalışanlarının 70 olan baraj notunun düşürülmesi için Danıştay'da dava
açtı. Dava sendika lehine sonuçlanırsa unvan değişikliği sınavındaki 70
baraj notu düşecek. Böylelikle sınava giren binlerce kişiye unvan
değişikliği şansı gelecek.
Türk Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarını mağdur eden unvan değişikliği
sınavlarındaki baraj notunun düşürülmesi için önce Devlet Personel
Başkanlığı'na yazılı olarak başvuruda bulundu. Devlet Personel
Başkanlığı bu başvuruya baraj notunun düşürülemeyeceği cevabını verdi.
Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi bunun üzerine Devlet Personel
Başkanlığı'nın ilgili yazısının ile Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki ve 'Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme Esaslarına
Dair Yönetmeliği'nde yer alan, "Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar
başarılı sayılırlar" hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için
Danıştay'da dava açtı. Türk Sağlık-Sen'in dava dilekçesinde, baraj
puanının çok yüksek olduğu ifade edilerek, 17 Aralık 2006 tarihinde
yapılan Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavında 4 bin 145 sağlık
çalışanından sadece 663'ünün 70 baraj notunu geçtiği, 15 unvanda
kazanan olmadığına ve bir çok unvanda sadece 2 ya da 3 kişinin geçer
not aldığı belirtildi. Dava
dilekçesinde unvan değişikliği sınavının bir yeterlilik sınavı
olmadığı, eleme sınavı niteliği taşıdığı da belirtilerek 70 olan baraj
notunun kaldırılması ve daha objektif ve adil bir değerlendirme
yapılarak personelin mağduriyetlerinin giderilmesi istendi.
İŞTE DAVA DİLEKÇESİDANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA


Yürütmenin durdurulması ve
Savunma süresinin kısaltılması taleplidir.


DAVACI : Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 6640 Kocatepe / ANKARA

VEKİLİ : Av.Murat BAHADIR
Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 6640 Kocatepe / ANKARA

DAVALI : Devlet Personel Başkanlığı/ANKARA


TEBLİĞ TARİHİ : 11.04.2007


DAVA KONUSU : Sağlık Bakanlığı tarafından 17.12.2006 tarihinde
gerçekleştirilen Unvan Değişikliği sınavındaki 70 baraj notunun
kaldırılmasının uygun olmadığı yönündeki Devlet Personel Başkanlığının
06.04.2007 tarih ve 5800 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan
"Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin" 19.maddesinde yer alan:" Görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan almak şarttır." Hükmünün ve "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmeliğin 12.maddesindeki:"Sınavda ( 100 ) üzerinden ( 70 )
puan alanlar başarılı sayılırlar." Hükmünün öncelikle ve ivedilikle
yürütmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi talebimizin
sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

1-) Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası,
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 19. maddesinin � f
�bendi uyarınca; " Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında,
ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım
gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını,
her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil
etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf
olmak hakkına sahiptir."Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından
17.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen Unvan Değişikliği sınavındaki 70
baraj notunun kaldırılmasının uygun olmadığı yönündeki Devlet Personel
Başkanlığının 06.04.2007 tarih ve 5800 sayılı işlemi ile bu işlemin
dayanağı olan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin" 19.maddesinde yer alan:" Görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100
tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır." Hükmünün ve "Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12.maddesindeki:"Sınavda ( 100 )
üzerinden ( 70 ) puan alanlar başarılı sayılırlar." Hükmünün açıkça
hukuka aykırı olması nedeniyle, müvekkilim Türk Sağlık �Sen in
üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ihlal ettiğinden iş bu davayı
açma zarureti hasıl olmuştur.

2-) Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği yazılı
sınavı, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim
Kurumları Daire Başkanlığına 17.12.2006 tarihinde merkezi sistem ile
yaptırılmıştır.Söz konusu sınav sonucunda toplam 6.022 kadroda unvan
değişikliği gerçekleştirilmesi amaçlanmasına rağmen sınava giren 4.145
sağlık çalışanından sadece 663ü 70 olan baraj notunu geçmiş, 3.482 kişi
ise söz konusu baraj notunu geçememiştir.Ayrıca,bazı unvanlarda hiçbir
aday sınavı kazanamamıştır.Üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi
bakımından son derece yüksek olan 70 baraj notunun kaldırılması için
26.03.2007 tarih ve 246 sayılı yazımızla Devlet Personel Başkanlığına
başvuruda bulunduk.Ancak, Devlet Personel Başkanlığı 06.04.2007 tarih
ve 5800 sayılı yazısında söz konusu sınava dair baraj notunun
kaldırılmasının uygun olmadığını ifade ederek talebimizin reddine karar
vermiştir.Söz konusu cevabi yazı hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil
ettiğinden iptali gerekmektedir.

3-) Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları istihdam ettikleri kamu
görevlilerinin görevde yükselmeleri ve unvan değişiklikleri belirli
objektif esaslara bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kararlaştırılmış ve 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.Anılan Genel Yönetmeliğin
sınavın şekli başlıklı 12 inci maddesinde "Görevde yükselme sınavı
yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya
yükseköğretim kurumlarına yaptırırlar.Sınavda (100) üzerinden (70) puan
alanlar başarılı sayılırlar.Bu sınava herhangi bir sebeple
katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava
kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve
sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Mezkur Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinde de "Kurumlar, bu
Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim
düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve
disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme
eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil
edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini,
yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin
diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak
çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.Bu yönetmeliğin uygulanması
sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir." denilmektedir.Bu çerçevede, 09.09.2006 tarih ve 26284
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Başarı
Notu" başlığını taşıyan 19.maddesinde:" (1) Görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan almak şarttır. Ancak, ilan edilen boş kadro
sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak suretiyle
atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak
personel, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas
alınarak tespit edilir.
(2) Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla
ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Sınavda başarılı
olup da ataması yapılamayanlar bir sonraki sınav tarihine kadar başarı
sırasına göre, ilan edilmiş bulunan kadrolarda boşalma olması halinde,
boşalan kadrolara atanırlar." Hükmü yer almaktadır.

4-) Görüldüğü gibi, gerek çerçeve yönetmelikte gerekse Sağlık
Bakanlığının yönetmeliğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavı için başarı notu 70 olarak tespit edilmiştir.Ancak, tespit
edilen bu başarı puanı oldukça yüksektir.Dolayısıyla, söz konusu
sınavlardaki başarı oranı da düşük olmaktadır. Zira, Sağlık
Bakanlığı'nın yaptığı unvan değişikliği sınavını, 4 bin 145 çalışandan
sadece 663'ü kazanmıştır. 47 ayrı unvan değişikliği için yapılan
sınavda 16 unvanda adayların hiçbirisi geçer not olan 70'i alamamıştır.
Birçok unvanda ise sadece 2 ya da 3 kişi geçer not alabilmiştir. Hiçbir
adayın kazanamadığı unvanlar ise şöyle:'Anestezi teknisyeni, röntgen
teknisyeni, bilgisayar mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik
teknisyeni, inşaat mühendisi, inşaat teknisyeni, istatistikçi,
matematikçi, mimar, iç mimar, peyzaj mimar, odyolog, odyometri
teknikeri, ortopedi teknikeri.' Ayrıca, söz konusu unvan değişikliği
sınavı bir yeterlilik sınavı olmayıp bir eleme sınavı niteliğindedir.
Bu açıdan 70 olan baraj notunun kaldırılarak daha objektif ve adil bir
değerlendirme yapmak suretiyle personelin mağduriyetinin giderilmesi
aynı zamanda hakkaniyetin de bir gereğidir.Bu itibarla, Devlet Personel
Başkanlığının 06.04.2007 tarih ve 5800 sayılı işlemi ile bu işlemin
dayanağı olan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin" 19.maddesinde yer alan:" Görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100
tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır." Hükmünün ve "Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12.maddesindeki:"Sınavda ( 100 )
üzerinden ( 70 ) puan alanlar başarılı sayılırlar." Hükmünün iptali
gerekmektedir.

5-) Malumları olduğu üzere, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin
2.fıkrası gereğince "Düzenleyici işlemin uygulanması halinde telafisi
güç veya imkansız zararların doğacağı ve düzenleyici işlemin açıkça
hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleştiği" taktirde, ilgili
düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilir. Davamıza
konu düzenleyici işlemin ilgili hükümleri açıkça hukuka aykırı
olduğundan ve söz konusu hükümlerin uygulanması halinde telafisi güç
veya imkansız zararların doğacağı aşikar olduğundan mezkur hükümlerin
yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa , 2577 sayılı İ.Y.U.K., Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği, ve sair hukuki sebepler

HUKUKİ DELİLLER : 26.03.2007 tarih ve 246 sayılı yazımız, Devlet
Personel Başkanlığının 06.04.2007 tarih ve 5800 sayılı işlemi ve sair
hukuki deliller.

NETİCE �İ TALEP : Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse resen gözetilecek nedenlerle;
1-) İdarenin savunma süresinin kısaltılmasına,
2-) Davaya konu Devlet Personel Başkanlığının 06.04.2007 tarih ve 5800
sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan "Sağlık Bakanlığı Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin" 19.maddesinde yer
alan:" Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı
sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak
şarttır." Hükmünün ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin
12.maddesindeki:"Sınavda ( 100 ) üzerinden ( 70 ) puan alanlar başarılı
sayılırlar." Hükmünün öncelikle ve ivedilikle yürütmelerinin
durdurularak buna mukabil İPTALİNE,
3-) Muhakeme masrafları ile ücreti vekaletin davalı taraf aleyhine
hükmedilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 07.05.2007


Davacı sendika Vekili
Avukat Murat Bahadır

ALINTI:
http://www.megabul.com/showthread.php?t=209823
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Unvan değişikliği sınavındaki 70 baraj notu için Danıştay'a dava açıldı- TÜRK SAĞLIK-SEN
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: